Title Image

Serveis

Processos d'intervenció social

Les dinàmiques d'interacció social que s'estableixen en els contextos locals demanden estratègies de recerca i intervenció moltes vegades inèdites. Es tracta d'establir espais d'acció i participació perquè els veïns i veïnes d'un barri generin projectes comuns que transformin els entorns.

Programes educatius

Dissenyar nous formats educatius utilitzant l'art, els mitjans digitals i la creativitat com a vehicles de l'aprenentatge que generen unes relacions d'igualtat basades en l'engegada de projectes que responen a objectius comuns.

Projectes de creacio audiovisual

Generar propostes de creació audiovisual amb objectius culturals, educatius i/o comunicació social. Investigar metodologies col·laboratives que impulsin nous formats de recerca, producció i exhibició amb una perspectiva de proximitat.

Iniciatives d'innovació social

Les situacions actuals d'exclusió social i els problemes que afecten al benestar i qualitat de vida de les persones requereixen d'idees, solucions i iniciatives urgents però, sobretot, creatives. A aquest conjunt d'iniciatives se li ha vingut cridant en els últims anys Innovació social.

Connectats

Cooperativa

Connectats SCCL és una empresa cooperativa dedicada al disseny i gestió de programes educatius, processos d’intervenció i interacció social i projectes de creació audiovisual.

Les nostres accions s’adeqüen a circumstàncies concretes des de la creativitat i la suma de disciplines, estimulen la producció de coneixement compartit, impulsen possibilitats de diàleg i generen noves formes de convocatòria i participació.

Desenvolupem projectes emprenedors oberts a l’experimentació. Integrem elements de recerca, motivem espais de creació, producció i intercanvi de continguts culturals.

Programes educatius0

Processos de intervenció i interacció social0

Projectes de creació audiovisual0

Cooperativa Connectats
L’ACTIVITAT DEL TALLER CREATIU

Connectats es posiciona com un taller creatiu permanent que idea, desenvolupa i gestiona serveis culturals, educatius i de comunicació. La varietat de productes i activitats que realitzem es correspon amb el caràcter interdisciplinari del nostre equip de treball.

Considerem necessari promoure àmbits de confluència entre disciplines, obrir espais que possibilitin la innovació en els processos, crear experiències de coneixement compartit que inspirin idees i propiciïn iniciatives viables que incideixin en el context social.

 • In Processos artístics comunitaris
  En Palabras [relatos migrantes]
 • In Comunicació social
  La serie TV
 • In Comunicació social
  HG Barribook
 • In Projectes culturals i educatius
  Nosaltres, els altres
 • In Processos artístics comunitaris
  Punt de trobada
 • In Projectes culturals i educatius
  emMou Bcn
 • In Processos artístics comunitaris
  Laboratori social
 • In Comunicació social
  Barrilabs radio
 • In Comunicació social
  Nus de la trinitat
 • In Comunicació social/ Projectes culturals i educatius
  Bcn – San Salvador
 • In Projectes culturals i educatius
  Imagina’t Barcelona
 • In Projectes culturals i educatius
  Projecte Filma
 • In Comunicació social
  Connectats TV – Comunicacion social
 • In Projectes culturals i educatius
  Col·lecció intercultural
 • In Projectes culturals i educatius
  Fes! Cultura
 • In Processos artístics comunitaris
  Why Violence?
 • In Projectes culturals i educatius
  Aules Connectades
 • In Projectes culturals i educatius
  Fes! Film Festival