Title Image

Laboratori social

Comunicació social

Laboratori social

 

El projecte pretén articular un espai de diàleg que generi opinió i construcció participativa sobre les vivències del territori immediat i una reflexió col·lectiva sobre possibles accions a futur en l’àmbit de la convivència urbana.

Es tracta de conèixer i compartir la relació d’un grup de joves amb el context de proximitat, partint de les seves percepcions i experiències sobre el mateix, a través d’una intervenció grupal de creació col·lectiva que pren com a eina la creació audiovisual

Amb el suport de Serveis de Prevenció, Ajuntament de Barcelona.

Category

Processos artístics comunitaris