Serveis

Pràctiques artístiques i creativitat
Educacio

Connectats s’ha especialitzat en la generació d’espais d’interacció creativa, propiciant la circulació i recepció de missatges en l’àmbit social i educatiu. Desenvolupem estratègies participatives que vinculen pràctiques artístiques, creativitat i nous mitjans. Els nostres processos connecten disciplines que s’adeqüen a persones, circumstàncies i contextos concrets.

Processos d’intervenció i interacció
Social

Trobar la solució més eficient per a una problemàtica social exigeix l’engegada de processos creatius, que investiguin els contextos, explorin les possibilitats d’acció, generin experiències d’anàlisi compartida i facilitin l’intercanvi amb les persones implicades i el públic objectiu. La finalitat és dissenyar propostes efectives que responguin als reptes plantejats.

Projectes de creació
Audiovisual

Connectats neix l’any 2007 com una productora especialitzada en la realització de continguts audiovisuals per a televisió i Internet amb un enfocament social. Els projectes que desenvolupem exigeixen la implementació d’estratègies de comunicació en nous mitjans. Produïm continguts audiovisuals de qualitat i experimentem amb nous formats de producció.

Processos d'intervenció social

Les dinàmiques d'interacció social que s'estableixen en els contextos locals demanden estratègies de recerca i intervenció moltes vegades inèdites. Es tracta d'establir espais d'acció i participació perquè els veïns i veïnes d'un barri generin projectes comuns que transformin els entorns.

Programes educatius

Dissenyar nous formats educatius utilitzant l'art, els mitjans digitals i la creativitat com a vehicles de l'aprenentatge que generen unes relacions d'igualtat basades en l'engegada de projectes que responen a objectius comuns.

Projectes de creacio audiovisual

Generar propostes de creació audiovisual amb objectius culturals, educatius i/o comunicació social. Investigar metodologies col·laboratives que impulsin nous formats de recerca, producció i exhibició amb una perspectiva de proximitat.

Iniciatives d'innovació social

Les situacions actuals d'exclusió social i els problemes que afecten al benestar i qualitat de vida de les persones requereixen d'idees, solucions i iniciatives urgents però, sobretot, creatives. A aquest conjunt d'iniciatives se li ha vingut cridant en els últims anys Innovació social.

Connectats

Cooperativa

Connectats SCCL és una empresa cooperativa dedicada al disseny i gestió de programes educatius, processos d’intervenció i interacció social i projectes de creació audiovisual.

Les nostres accions s’adeqüen a circumstàncies concretes des de la creativitat i la suma de disciplines, estimulen la producció de coneixement compartit, impulsen possibilitats de diàleg i generen noves formes de convocatòria i participació.

Desenvolupem projectes emprenedors oberts a l’experimentació. Integrem elements de recerca, motivem espais de creació, producció i intercanvi de continguts culturals.

Programes educatius0

Processos de intervenció i interacció social 0

Projectes de creació audiovisual0

Cooperativa Connectats
L’ACTIVITAT DEL TALLER CREATIU

Connectats es posiciona com un taller creatiu permanent que idea, desenvolupa i gestiona serveis culturals, educatius i de comunicació. La varietat de productes i activitats que realitzem es correspon amb el caràcter interdisciplinari del nostre equip de treball.

Considerem necessari promoure àmbits de confluència entre disciplines, obrir espais que possibilitin la innovació en els processos, crear experiències de coneixement compartit que inspirin idees i propiciïn iniciatives viables que incideixin en el context social.